anima_02_045.gif

NOVINKY

Na ÚF FPF SU působí výzkumná skupina sestavená především z mladých absolventů doktorského studia teoretické fyziky a astrofyziky a jeho současných studentů i studentů magisterského studia teoretické fyziky. Tato skupina dosahuje významných výsledků především v oblasti teoretických výzkumů fyzikálních procesů v poli černých děr a neutronových hvězd. V posledních letech rovněž zahájila aktivity na poli srovnání predikcí teoretických modelů rychlé variability rentgenového záření vznikajícího v prostředí extrémní gravitace s observačními daty získávanými vesmírnými observatořemi.

V blízkosti kosmických kompaktních objektů (výše zmíněných černých děr a neutronových hvězd) se výrazně projevují efekty obecné relativity či alternativních více-dimenzionálních teorií gravitace, které mohou být analýzou observačních dat testovány. Úspěšný rozvoj výzkumu na poli zpracování a interpretace observačních dat souvisejících s predikcemi Einsteinovy obecné teorie relativity vyžaduje úzkou spolupráci s institucemi přímo zapojenými do observačních kosmických misí, obzvláště v rámci Evropské kosmické agentury ESA).

Akreující neutronová hvězda. Družice XMM-Newton.
Akreující neutronová hvězda. Přečtěte si více ZDE. Observatoř XMM-Newton. Přečtěte si více ZDE.
   

Primární cíl projektu tak představuje podpora zapojení VaV skupiny Ústavu fyziky FPF SU do mezinárodního výzkumu v relativistické astrofyzice a vysoce aktuální analýzy dat družicových observatoří. Hlavní pozornost se soustřeďuje na studenty a VaV pracovníky a jejich spolupráci s experty špičkových zahraničních institucí (např. Oxford University, CAMK, MIT, SISSA a další). Projekt realizuje tým s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi zahrnujícím etablované kapacity (zejména Prof. Stuchlík a Prof. Abramowicz) i poměrně mladé vědce, kteří již získali značnou mezinárodní praxi a podíleli se na řadě publikací s význačnými odborníky z Evropy a USA (Dr. Torok, Dr. Šrámková, Dr. Bakala, Dr. Kovář, Dr. Urbanec a další).

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Joomla templates by a4joomla