anima_02_045.gif

Některé klíčové vědecké pojmy

Kompaktní objekt je souhrnné označení pro finální produkty hvězdného vývoje vyznačující se vysokou hustotou (akumulací velkého množství energie v malém objemu). Může se jednat o bílého trpaslíka, neutronovou (podivnou, kvarkovou) hvězdu nebo černou díru. Narozdíl od standartních hvězd, kde je tlak bránící gravitačnímu kolapsu dán tepelným pohybem atomů, brání kolapsu bílých trpaslíků a neutronových hvězd tlak, který je způsobem kvantověmechanickým chováním elektronů (bílí trpaslíci) či neutronů (neutronové hvězdy). Pokud je ovšem jádro kolabující hvězdy velmi hmotné ani tento tlak nedokáže zabránit dalšímu smršťování a hvězda skončí jako  černá díra. Černá díra představuje hmotu (a s ní i čas a prostor) zborcenou do jediného bodu (singularity) obklopeného tzv. horizontem událostí, který určuje oblast z níž nemůže nic uniknout. Při hmotnostech jeden a půl násobku hmotnosti Slunce je rozměr neutronové hvězdy přibližně deset kilometrů (přesná hodnota záleží na zvoleném popisu hmoty), což je přibližně dvakrát větší  než by byl rozměr  černé díry o stejné hmotnosti. Nejznámější černá díra se nachází v centru naší Galaxie a její  hmotnost je řádově rovna hmotnosti miliónu Sluncí.    
    pojmy-1
Akreční disk vzniká za vhodných podmínek v blízkosti kompaktního objektu v situaci kdy je členem binárního systému s jinou hvězdou. Kompaktní objekt pak na sebe nabaluje hmotu binárního partnera která před dopadem vytváří právě diskovou strukturu ("vír"). V současné době se předpokládá, že velká část pozorovaného rentgenového záření kompaktních objektů pochází právě z tohoto disku, nebo je jím minimálně určována. V rámci mezinárodní spolupráce plánují pracovníci ÚF  zkoumat jak oscilační vlastnosti těchto disků, tak mechanismus jakým ovlivňuje vlastnosti kompaktního objektu.     pojmy-2
 
X-ray záření je specifické označení pro rentgenové záření, což je část spektra elektromagnetického záření odpovídající vysokým energiím.
 
QPOs (quasiperiodic oscillations – kvaziperiodické oscilace) je jev pozorovaný v časové proměnnosti některých zdrojů rentgenového záření. Projevuje se jako dva ostré vrcholy ve výkonovém spektru, které mohou ale nemusí být pozorovány zároveň. Jedná se o poměrně nový a dosud uspokojivě nevysvětlený jev. V současné době existuje několik modelů, které se srovnávají s pozorováním a je zřejmé, že při dostatečné znalosti vzniku a vlastností těchto oscilaci bude na jejich základě v budoucnu možné určovat vlastnosti centrálního objektu.  
pojmy-3
Joomla templates by a4joomla