anima_02_045.gif

Mezinárodní spolupráce

Moderní věda je mezinárodní a v současné době se dosažení a udržení špičkové úrovně výzkumu v globálním kontextu jeví nepředstavitelné bez rozsáhlé spolupráce se zahraničními institucemi.  Ústav fyziky v současné době kooperuje s předními světovými fyzikálními a astrofyzikálními pracovišti, jako je např. Univerzita v Oxfordu, SISSA v Terstu, IRAP (CESR) v ToulouseMIT v Bostonu či Kalifornská Univerzita v Santa Barbaře.

Aktivity realizované v rámci projektu primárně směřují k upevnění a extenzi stávající spolupráce a navázání spolupráce nové. Proto zahrnují výjezdy členů realizačního týmu na zahraniční pracoviště, účast na zahraničních mezinárodních konferencích, ale zároveň ve velké míře i účast zahraničních expertů na konferencích a workshopech uspořádaných v rámci projektu a jejich pobyty na ÚF Opava.  Zahraničních experti se tak v projektu účastní jak vedení přednášek a seminářů věnovaných problematice jejich konkrétního výzkumu, tak přímé vědecké spolupráce a individuálních konzultací. 

OxfordOpava CAMKOpava LUTHOpava

Předpokládaný dopad projektu v této oblasti

  • Upevnění stávájící spolupráce a start nové.
  • Navázání těsné individuální spolupráce mezi experty a pracovníky i studenty ÚF FPF.
  • Nastartování nových společných vědeckých projektů.
  • Realizace finálních publikací, přispívající k rozšíření schopností zapojených akademických pracovníků i studentů, která rovněž spolu s pořádanými akcemi upevní a zvýší mezinárodní povědomí o pracovišťi a zároveň v rámci hodnocení výstupů vědecké práce přispějí k financování navazujících společných vědeckých aktivit.


Joomla templates by a4joomla