anima_02_045.gif

Tým

Rozšíření výzkumných aktivit, napojení výzkumu na významná mezinárodní pracoviště i individuální práce s cílovou skupinou akademických pracovníků a studentů jsou realizovány při aplikaci víceúrovňového systému řízení. Priority projektu tak průběžně optimalizuje skupina manažerů VaV aktivit vedená dr. Torokem v součinnosti s hlavním garantem projektu Prof. Stuchlíkem a koordinátorem mezinárodních VaV aktivit Prof. Abramowiczem. Odborníci realizačního týmu, akademičtí pracovníci i studenti spadají do čtyř skupin se specifickým zaměřením v teoretické a observační oblasti odborných tematických okruhů projektu.

team2 team4e

Jmenovitě se jedná o skupiny:

team1d team5d

Nezbytné zázemí širokého spektra projektových aktivit zajišťuje administrativní skupina v čele s projektovým manažerem Ing. Podmolem.

Joomla templates by a4joomla