anima_02_045.gif

Semináře, workshopy a konference

V průběhu řešení projektu jsou využívány různé formy organizace setkání zahraničních odborníků a podpořených akademických pracovníků i studentů. Mezi velmi zásadní patři účast na konferencích a workshopech i aktivní pořádání takovýchto akcí s obsazením tuzemských i zahraničních elitních expertů. Na konferencích je cílová skupina zejména konfrontována se současným stavem výzkumu a s aktuálními výzvami relativistické astrofyziky v poněkud obsáhlejší formě. Podpořené osoby získávají přehled o stavu výzkumu a variabilitě konkurenčních přístupů přímo od předních mezinárodních expertů. Aktivity zahrnují zároveň i aktivní účast podpořených osob, která se jeví jako zcela zásadní ve vztahu k vytváření podmínek další spolupráce. Především v rámci  workshopů pořádaných v projektu se akademičí pracovníci a studenti ÚF podílejí na řešení konkrétních problémů pod dohledem a vedením zahraničních expertů.

Ragtime4c NSSynergyEric2 Ragtime2

Individuální semináře pak seznamují podpořené osoby s aktuálním vývojem v dané oblasti a forma setkání je využita pro neomezenou diskusi podpořených osob s předními vědeckými osobnostmi a lektory. Hlavní důraz je kladen především na intenzivní kontakt expertů a podpořených osob čemuž odpovídá i naplánované rozdělení počtu uspořádaných setkání (minimálně 10  konferencí a workshopů a 50 seminářů). Jako doplňková aktivita se předpokládají i popularizační přednášky expertů a lektorů (cca 10).

Joomla templates by a4joomla